reaktywacja

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” w partnerstwie z Fundacją Europejskich Inicjatyw Społecznych realizują projekt:

„REAKTYWACJA” 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-D021/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-06-01 do 2021-08-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 406 502,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 345 526,70 PLN

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących tereny rewitalizowane Drzewicy prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

– 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenów rewitalizowanych Drzewicy

– 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– min. 10 niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • Indywidualna Ścieżka Reintegracji
  • Life and carrer coaching
  • Specjalistyczne wsparcie doradcze
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl