Pozyskiwanie środków na utworzenie działalności gospodarczej

Dotacje unijne dla osób bezrobotnych

Oferujemy wsparcie w pozyskaniu dotacji na utworzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Wsparcie kierowane jest do osób pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie łódzkim, i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tzn.:

  • osób po 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Projekty dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą oferują m.in.:

  • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Informacje dotyczące rekrutacji, terminów, wysokości wsparcia i zasad uczestnictwa, można uzyskać w siedzibie fundacji, bądźkontaktujac się pod podany poniżej numer telefonu bądź e mail. 

tel: 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl