Misja FEIS

Prowadzi nas pasja, energia intelektualna, otwartość oraz pozytywne nastawienie. Chcemy, by dzięki naszej pomocy, konsultacjom i inspirowaniu do rozwoju, jak najwięcej osób odnalazło sposób na życie w zgodzie ze sobą oraz miejsce, gdzie będą mogli realizować się zawodowo i osobiście. 

Jak możemy Tobie pomóc?

Z

Wybierz formę pomocy

l

Przyjdź do nas i wypełnij formularz

i

Weź udział w projekcie

Ciesz się nowym doświadczeniem

Nasze działania

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych prowadzi działania mające na celu pozyskanie dotacji zewnętrznych między innymi pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto kompleksowo realizujemy formy wsparcia założone w projektach unijnych, takie jak rekrutacja, doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania z psychologiem, szkolenia, pośrednictwo pracy, etc.

Z

REKRUTACJA DO PROJEKTÓW UNIJNYCH

Podczas pracy zawodowej w ramach projektów UE, udało nam się zrekrutować oraz z powodzeniem zaktywizować około 800 osób z powiatu tomaszowskiego, tylko w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, tworząc tym samym sieć kontaktów z osobami indywidualnymi, pracodawcami i instytucjami stanowiącymi źródło chętnych do projektu.

DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego oraz coachingu kariery, oferując wsparcie indywidualne, jak i grupowe. Pomożemy określić predyspozycje zawodowe i mocne strony, wytyczając indywidualną ścieżkę kariery.

PROJEKTY UNIJNE

FEIS prowadzi działania mające na celu pozyskanie dotacji zewnętrznych między innymi pochodzących z Unii Europejskiej. Za przygotowanie wniosków odpowiedzialni są doświadczeni specjaliści, którzy zajmują się kompleksowo każdym wnioskiem.a.

SZKOLENIA

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń od momentu opracowania całościowej dokumentacji szkoleniowej, poprzez przeprowadzenie zajęć, po zamknięcie i ewaluację procesu szkoleniowego.

MŁODZI LOKALNI W SPÓŁDZIELNI MOCARNI

Celem projektu jest rozwój młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej poprzez propagowanie i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych za sprawą nabycia umiejętność tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, rozwoju kompetencji uniwersalnych i ekonomicznych.

KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Warto zadbać rozwój pracowników firmy, gdyż wykształcone kadry gwarantują sukces przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość całościowego sfinansowania szkoleń dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Posiadamy doświadczenie we wszystkich formalnościach związanych z KFS.

INICJATYWA JEREMIE

JEREMIE – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw). Mechanizm JEREMIE polega na udzieleniu niskooprocentowanego, nieskomplikowanego produktu finansowego w postaci kredytu, pożyczki oraz poręczenia dla firm, bądź innych instrumentów kapitałowych.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ

Oferujemy wsparcie w pozyskaniu dotacji na utworzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – poddziałanie 8.3.1. Wsparcie kierowane jest do osób pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie łódzkim, i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

PROJEKTY TYPU OUTPLACEMENT

Projekty typu outplacement skierowane są do wszystkich przedsiębiorców borykających się z trudnościami finansowymi, za którymi widnieje groźba redukcji zatrudnienia. Oferta projektów tego typu skierowana jest bezpośrednio do osób i instytucji.

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ SANTANDER

Fundacja Santander jest partnerem Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych w ramach programu Bank Aktywnej Młodzieży, skupiającym ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl