O CENTRUM

Centrum mediacji i dialogu „Tkalnia zgody” zostało utworzone na mocy Uchwały Zarządu Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych z dnia 21.01.2020 roku,
jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi mediacyjne. 

Misją Centrum jest popularyzacja mediacji, jako alternatywnej dla sądu i skutecznej dla stron metody wychodzenia z sytuacji konfliktowej oraz niesienie pomocy rodzinom, firmom, organizacjom w sytuacji, gdy nie są one w stanie samodzielnie wyjść ze sporu.

Z naszą pomocą chcemy trafić do jak najszerszego grona odbiorców, swoją ofertą trafiając do każdej dziedziny życia.

Swoją wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki mediacyjne pragniemy wymieniać z najlepszymi specjalistami z dziedziny polubownych metod rozwiązywania sporu, tym samym członkowie Centrum Mediacji i Dialogu „Tkalnia Zgody” są członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów OPTIMUS MEDIATOR. Ponadto, każdy
z mediatorów „Tkalni zgody” posiada wpis na stałą listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym.

Do kontaktu z naszą Fundacją, zapraszamy każdego kto poszukuje mediatora do poprowadzenia mediacji: 

 

  • cywilnej, 
  • gospodarczej, 
  • rodzinnej, 
  • z zakresu prawa pracy
  • w sprawach nieletnich, 
  • w sprawach społecznych
  • w sprawach szkolonych i rówieśniczych 

 

Prowadzimy mediacje zarówno sądowe, jak i pozasądowe. 

W pracy opieramy się na: 

Kodeksie Etycznym Mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 

oraz

Standardami Prowadzenia Mediacji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 

 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl