Doradztwo Zawodowe i coaching kariery

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego  oraz coachingu kariery, oferując zarówno wsparcie indywidualne, jak i grupowe.
Nasze podejście skierowane jest na jednostkę oraz jej indywidualne dążenia, plany  i aspiracje. Pomagamy naszym Klientom wydobyć to co mają w sobie najlepsze  oraz wyznaczą sobie ambitne i realne cele. Pomożemy określić predyspozycje zawodowe i mocne strony, wytyczając indywidualną ścieżkę kariery.

W pracy posługujemy się zróżnicowanymi metodami, w tym testami kompetencyjnymi, testami motywacji, Wieloaspektową Oceną Predyspozycji Zawodowych (WOPZ), czy Wielowymiarowym Kwestionariuszem Kompetencji (WKP).  

Świadczymy pomoc w zakresie kompetencji niezbędnych w znalezieniu pracy  i właściwym ukierunkowaniu i planowaniu własnej kariery zawodowej.  Pomożemy przygotować dokumenty aplikacyjne, opracujemy Indywidualny Plan Działania oraz nauczymy technik efektywnego i bezstresowego przejścia każdej rozmowy kwalifikacyjnej oraz zwiększymy umiejętności autoprezentacji.


Zakres współpracy obejmuje między innymi:

  • Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Nowoczesne metody stosowane w rekrutacji pracowników
  • Metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia
  • Trening autoprezentacji i budowania wizerunku
  • Diagnoza kompetencji
  • Analiza SWOT
  • Opracowanie indywidualnej ścieżki kariery
  • Trening aktywizacyjny i zmiana jakości życia poprzez rozwój kariery zawodowej

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl