Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wspieraniu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Nadrzędnym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Warto zadbać więc o rozwój pracowników firmy, gdyż wykształcone kadry gwarantują sukces przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość całościowego sfinansowania szkoleń dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Posiadamy doświadczenie  we wszystkich formalnościach związanych z KFS, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych, kończąc na złożeniu wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy  i uzasadnieniu wniosku.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2018 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE

 

Ile można dostać?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 roku, przyznaje środki nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

  • Środki w wysokości do 80% kosztów szkolenia w przypadku średniego lub dużego przedsiębiorstwa
  • 100% kosztów szkolenia – w przypadku mikroprzedsiębiorcy
    (do 10 osób zatrudnionych)

.

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl