TKALNIA ZGODY

Centrum mediacji i dialogu „Tkalnia zgody” zostało utworzone na mocy Uchwały Zarządu Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych z dnia 21.01.2020,
jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi mediacyjne.

Misją Centrum jest popularyzacja mediacji, jako alternatywnej dla sądu i skutecznej dla stron metody wychodzenia z sytuacji konfliktowej oraz niesienie pomocy rodzinom, firmom, organizacjom w sytuacji, gdy nie są one w stanie samodzielnie wyjść ze sporu.

Z naszą pomocą chcemy trafić do jak najszerszego grona odbiorców, swoją ofertą trafiając do każdej dziedziny życia.

Swoją wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki mediacyjne pragniemy wymieniać z najlepszymi specjalistami z dziedziny polubownych metod rozwiązywania sporu, tym samym członkowie Centrum Mediacji i Dialogu „Tkalnia Zgody” są członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów OPTIMUS MEDIATOR. Ponadto, każdy
z mediatorów „Tkalni zgody” posiada wpis na stałą listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym.

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl