rekrutacja do projektów unijnych

Prowadzimy ciągły nabór uczestników do projektów unijnych.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej w ramach projektów UE, udało nam się zrekrutować oraz z powodzeniem zaktywizować około 800 osób z powiatu tomaszowskiego, tylko w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, tworząc tym samym sieć kontaktów z osobami indywidualnymi, pracodawcami i instytucjami stanowiącymi źródło chętnych do projektu.

Warunki uczestnictwa:

 • wiek 18-64 lata
 • przynależność do jednych z grup:
  – osoby NEET,
  – osoby bierne zawodowo
  – osoby bezrobotne,  w tym osoby długotrwale bezrobotne
  – osoby zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

Wszyscy uczestnicy projektów zostaną objęci wsparciem składającym się z doradztwa zawodowego, szkolenia, stażu u pracodawcy

Korzyści dla uczestnika:

 • Profesjonalne wsparcie doradcy zawodowego
 • Szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje
 • Stypendium szkoleniowe
 • Catering na zajęciach
 • Stypendium stażowe (przez 3 lub 6 miesięcy)


PRACODAWCO!

Pracodawcy zainteresowanemu współpracą oferujemy możliwość przyjęcia na 3 bądź 6- cio miesięczny staż osoby (bądź osób).

 

Korzyści:

 • Opłacone wynagrodzenie stażysty (wraz ze składkami ZUS)
 • Opłacone ubezpieczenie NNW
 • Opłacone wstępne badania lekarskie

Zysk

 • wykwalifikowany pracownik za darmo
 • brak późniejszej konieczności zatrudnienia
 • możliwość rozwoju firmy

 

PRACODAWCO! NIE CZEKAJ…PRZYJĘCIE STAŻYSTY TO CZYSTY ZYSK!!!

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl