Zarząd Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu różnych form rozwoju, zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Chętnie służąc pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym, kompleksowo realizując programy aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy.
Dzięki przeprowadzeniu wielu projektów rekrutacyjnych dla firm i instytucji realizujących projekty unijne, członkowie Zarządu Fundacji  wyspecjalizowali się we wspieraniu ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym, planowaniu ścieżki zawodowej, docieraniu do wymarzonej pracy, czy zakładaniu firmy. 

Prezes Zarządu – Pan Andrzej Mikos

Posiadający wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku historia, Dodatkowo jest absolwentem szeregu studiów podyplomowych, w tym między innymi: studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli, studia podyplomowe z zakresu BHP, oraz studia podyplomowe
z zakresu rachunkowość i podatków. 

Ponadto, Pan Andrzej Mikos ukończył specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje, w tym między innymi: 

 • Certyfikowane szkolenie z zarządzanie projektami – Project Manager IPMA level D – Certyfikat nr 231/2017
 • Certyfikowane szkolenie asesorskie Assessment/Development Center 
 • Certyfikowane szkolenie umiejętności mediacyjnych
 • Organizacje pozarządowe w Polsce i wykorzystanie nowych technologii w pracy w organizacjach pozarządowych (NGO),

Podczas wieloletniej kariery zawodowej pan Andrzej Mikos od 2011 roku  nabywał doświadczenie w realizacji projektów unijnych, odpowiadając między innymi
za prawidłowy przebieg projektu zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym również za działania  związane z prawidłową realizacją doradztwa zawodowego i szkoleń w ramach EFS, rekrutację uczestników projektu, oraz promocję projektu. Od 2014 roku zajmuje się również prowadzeniem poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, oraz innych form wsparcia dla osób bezrobotnych.  Podczas swojej kariery zawodowej Pan Andrzej Mikos miał również przyjemność kilkakrotnie koordynować programy mobilnościowe ERASMUS +. 

Pan Andrzej Mikos jest również członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator. 

Obok pełnienia funkcji Prezesa Zarządu  Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych, jest również właścicielem firmy szkoleniowo doradczej, zajmującą się organizacją szkoleń zawodowych i pierwszą pomocą. 

 W wolnych chwilach Pan Andrzej zajmuje się pogłębianiem wiedzy dotyczącej historii ludzkości oraz szeroko pojętym rozwojem osobistym. 

 

Wiceprezes Zarządu – Pan Tomasz Hulla 

Posiadający wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalnością gospodarka światowa. Ukończył również  studia podyplomowe na kierunku psychologii w zarzadzaniu dla menadżerów, doradztwo zawodowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 Dodatkowo, Pan Tomasz Hulla, ukończył specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym między innymi:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Certified Coach 
 • Certyfikowane szkolenie asesorskie Assessment/Development Center 
 • Certyfikowane szkolenie z zarządzanie projektami – Project Manager IPMA level D – Certyfikat nr 228/2017
 • Certyfikowane szkolenie umiejętności mediacyjnych
 • Kurs trenerski pierwszego stopnia 
 • Realizacja i przygotowanie projektów w ramach Osi VIII i IX RPO WŁ
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Profesjonalny manager HR
 • Negocjacje w biznesie
 • Planowanie kariery zawodowej

Podczas trwania kariery zawodowej od 2012 roku pan Tomasz Hulla nabywał doświadczenia w zakresie realizacji projektów unijnych, zajmując się głównie koordynowaniem i organizacją szkoleń oraz innych form wsparcia, w tym działaniami związanymi z ich prawidłową realizacją w kontekście założeń projektów EFS,
w tym również rekrutacją uczestników, promocją projektu oraz przygotowaniem wniosków aplikacyjnych w ramach RPO oraz PO WER.

Pan Tomasz Hulla, zajmował się również prowadzeniem warsztatów aktywizacyjnych i doradczych,  poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy, ewaluacją
i wdrażaniem procedur poprawiających jakość szkoleń, prowadzeniem sesji Assessment Center, oraz projektowaniem szkoleń z dziedziny HR. 

W Fundacji odpowiedzialny jest za rozwój oraz wdrażanie procedur poprawiających funkcjonowanie organizacji, oraz sprawnym przeprowadzeniem programu mobilnościowego w ramach ERASMUS +. 

 Pan Tomasz Hulla jest również członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator. 

 Obok pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych, pełni również funkcję Dyrektora Centrum Szkoleniowego działającego  przy Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych oraz jest właścicielem firmy doradczo- consultingowej, zajmującej się coachingiem kariery, doradztwem w zakresie HR oraz profesjonalizacją usług szkoleniowych. 

W wolnych chwilach Pan Tomasz oddaje się turystyce pieszej i rowerowej oraz fotografii. Interesuje się również psychologią w biznesie. 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl