Projekty typu outplacement

Projekty typu outplacement skierowane są do wszystkich przedsiębiorców borykających się z trudnościami finansowymi, za którymi widnieje groźba redukcji zatrudnienia.

Oferta projektów tego typu skierowana jest bezpośrednio do osób i instytucji, które:

 • planują grupowe zwolnienia oraz borykają się z rosnącymi kosztami zatrudnienia
 • są przewidziane do zwolnienia, bądź zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu;

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje bądź studia podyplomowe
 • staże zawodowe u wybranego pracodawcy na okres od 3 do 6- ciu miesięcy

Korzyści udziału pracownika w projekcie outplacementowym:

 • Opłacone wynagrodzenie stażysty (wraz ze składkami ZUS)
 • Opłacone ubezpieczenie NNW
 • Opłacone wstępne badania lekarskie

Zysk:

 • Zaznajomiony z firmą pracownik za darmo
 • możliwość późniejszego ponownego udziału w projekcie typu outplacement
 • możliwość rozwoju firmy

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl