Usługi

Mediację prowadzimy w każdej sprawie skierowanej z sądu, jak również w sprawach cywilnych pozasądowych.  

Prowadzimy: 

Mediacje cywilne – mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami,
w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku, podziału współwłasności, sprawy spadkowe, bądź w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

Mediacje rodzinne – pomiędzy rodzicami, w zakresie, alimentacji, rozwodu, separacji, kontaktów z dziećmi czy byłymi małżonkami, alimentacji, ustalania zasad oraz innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Mediacje gospodarcze – mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dotyczące m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych sporów  wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

Mediacje w sprawach karnych – dotyczące sporów pomiędzy sprawcą a ofiarą, dotyczące głównie naprawy szkody przez sprawcę. 

Mediacje w sprawach nieletnich– dotyczą nieletnich sprawców czynów karalnych.

Mediacje pracownicze – z zakresu prawa pracy. Dotykające głównie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w  sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

Mediacje społeczne – dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np., spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.

Mediacje szkolne/ rówieśnicze – rozwiązywanie sporów w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa.

 

Rodzaj mediacji

Cena

Mediacja sądowa

1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie

mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000

lub

150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

– w sprawach, których nie da się określić wartości przedmiotu sporu oraz sprawach o prawa niemajątkowe

Mediacja komercyjna (sprawy gospodarcze, pracownicze)

1-5% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 1000 zł )

Mediacja komercyjna (sprawy rodzinne, cywilne)

150 zł spotkanie wstępne, 200 zł każde następne

Mediacja komercyjna – sprawy rówieśnicze

100 zł spotkanie wstępne, 150 zł każde następne

 

 

 

W pracy opieramy się na: 

Kodeksie Etycznym Mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 

oraz

Standardami Prowadzenia Mediacji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl