Młodzi lokalni w spółdzielni mocarni

Celem projektu jest rozwój młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej poprzez propagowanie i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych za sprawą nabycia umiejętność tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, rozwoju kompetencji uniwersalnych i ekonomicznych oraz poruszania się po rynku pracy, prowadzących do wzrostu szans młodzieży na rynku pracy i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Beneficjentami są osoby w wieku 16-26 lat.Celem projektu jest rozwój na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych dzięki nabyciu umiejętność tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, rozwoju kompetencji uniwersalnych, ekonomicznych oraz poruszania się po rynku pracy, co doprowadzi do wzrostu szans na rynku pracy i rozwiązywaniu problemów społecznych. Cel zostanie osiągnięty za sprawą przewidzianych w nim form wsparcia, tj. szkoleń podnoszących umiejętności uniwersalne (miękkie) warsztaty z doradztwa zawodowego, szkolenia z zagadnień ekonomicznych z obszaru tematycznego „Ekonomia wokół nas” szkoleń dotyczących prowadzenia i zakładania spółdzielni socjalnych. Rezultat projektu zostanie wzmocniony, za
sprawą utworzenia strony www i platformy e learningowej oraz możliwości korzystania z zawartych w niej zasobów. Projekt przyczyni się do budowy społeczeństwa świadomego ekonomicznie i gotowego do wkroczenia na wymagający rynek pracy.

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl