erasmus +

 

 

 

 

PODSUMOWANIE MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU MOBILNI KOMPETENTNI WYKWALIFIKOWANI BIS

Szanowni Państwo.

Jest nam niezmienienie miło poinformować iż projekt „Mobilni. kompetentni, wykwalifikowani BIS” dobiegł do końca. Był to projekt wyjątkowy, ponieważ w całości został zrealizowany podczas trwania epidemii koronawirusa. Jednakże w głównej mierze jego wyjątkowość polegała na czymś innym. Podczas trwania wszystkich mobilności mieliśmy możliwość obcowania z wspaniałą młodzieżą, która inspirowała nas do wytężonej pracy i zarażała optymizmem i pogodą ducha! 

Grupy uczestników mobilności wyjechały na zagraniczne praktyki w zupełnie nowej normalności, wykazując się wielką odpowiedzialnością, dyscypliną, i troską o siebie i innych, zachowując wszystkie normy sanitarne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa, szczepiąc się i testując – dając przykład swoim kolegom. 

Uczniowie po powrocie do Polski mogli pochwalić się nie tylko certyfikatami, czy nowo nabytą wiedzą, z którą będą mogli ruszyć w świat. Z całą pewnością dużym atutem tego wyjazdu było sprawdzenie i rozwinięcie kompetencji językowych uczniów. Docenili oni możliwość poznawania nowych ludzi, zwiedzili ważniejsze zabytki Granady, Walencji i Rimini oraz poznali kulturę i historię Włoch oraz Hiszpanii. Jednakże najważniejszą lekcją jaką wynieśli z tych wyjazdów to lekcja odpowiedzialności o siebie i innych. Mamy nadzieję również nadzieję, że dobre wrażenia, jakie pozyskali pozostaną w ich sercach na długo.  

Projekt „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani BIS” był również lekcją i możliwością rozwoju dla Fundacji  Europejskich Inicjatyw Społecznych. 

Dziękujemy za wszystkie bardzo liczne doniesienia prasowe w mediach oraz te mniej liczne, lecz również obecne, relacje radiowe i telewizyjne. 

Poniżej przypominamy najciekawsze informacje medialne oraz inne informacje prasowe na temat projektu. Trochę się tego zebrało 🙂 

 

Promocja i upowszechnianie projektu trwało nieprzerwanie za sprawą mediów społecznościowych, na licznie odwiedzanych i podglądanych profilach Facebook’ owych Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

W szkołach oraz w Fundacji powstały ERASMUS + corner – czyli miejsca prezentujące materiały z wyjazdów, ulotki plakaty czy zdjęcia przygotowane przez uczniów czy Fundację. W ZSP w Białej Rawskiej przez dwa miesiące od powrotu uczniów z wyjazdów, obok wspomnianego ERASMUS+ Corner funkcjonowała również tzw. Wirtualna gazetka – na której prezentowane były zdjęcia z praktyk przygotowane przez uczniów na wyjazdach – z którymi bezpośrednio zapoznawali się wszyscy uczniowie ZSP w Białej Rawskiej.

W upowszechnianiu rezultatów projektu bardzo ważne miejsce pełniły media społecznościowe – w tym prym wiódł Facebook. Profile Szkół obfitowały w relacje „day by day” z praktyk, wyjazdów w ramach programu kulturalnego czy z codziennego życia uczestników mobilności, które były licznie udostępniane i „polubiane”, przez uczniów, jak również promowane przez Lidera projektu na swoich mediach społecznościowych

Do promocji projektu wykorzystane zostały również portal edukacyjne – udostępnienie rezultatów projektu na Europejskiej Platformie Upowszechniania Rezultatów Erasmus + Project Results Platform, platformie EPALE. 

Udział w upowszechnianiu brały również lokalne media – prasa tomaszowska (TIT), prasa piotrkowska (Tydzień Trybunalski) oraz portale internetowe epiotrkow, (w tym odpowiedniki portali informacyjnych na Facebook), jak również rozgłośnia radiowa o zasięgu wojewódzkim – echo Piotrkowa, która w swoich audycjach promowała idee relacjonujące rezultaty projektu.

Uczniowie w ramach swoich prac również przygotowywali prezentacje z praktyk i wyjazdów oraz opracowywali filmy prezentowane w szkole i w mediach społecznościowych. Uczniowie w swoich filmach, prezentując rezultaty projektów, starali się również podkreślać wagę utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego w czasach epidemii co dla Lidera Projektu stanowi dodatkową nagrodę za wkład w edukację młodzieży.

Inną bardzo ciekawą formą upowszechniania była asysta uczniów, którzy już odbyli praktyki, w przedstawieniu swoich wrażeń z udziale w mobilności dla mniej doświadczonych kolegów, przygotowujących się do kolejnych realizowanych przez Fundację Europejskich Inicjatyw Społecznych projektach mobilnościowych – przedstawiając im korzyści i rezultaty jakie uzyskali w zagranicznej mobilności.

Szkoły przedstawiły również rezultaty projektu na Radach Pedagogicznych oraz podczas spotkań z rodzicami uczniów i na lekcjach wychowawczych.

Rezultaty projektu upowszechniane były również podczas wydarzeń edukacyjnych. W obu szkołach miały miejsce  spotkania uczestników projektu z innymi uczniami podczas których prezentowane były materiały z wyjazdów. W ZSP nr 4 w Piotrkowie zorganizowano ERASMUS Day oraz dni języków podczas których organizowanie były pokazy zdjęć, filmików, prezentacji i strorytellingu z wyjazdów. W ZSP w Białej Rawskiej zorganizowana była konferencja podsumowująca podczas której przedstawiane były rezultaty projektu projekcie, wybranie reprezentantów projektu.

Podczas trwania projektu Liderzy konsorcjum podkreślali znaczenie szczepień w bezpieczeństwie nas wszystkich, co jest konieczne do powrotu do dawnej normalności. Dzięki takim działaniom, zdecydowana większość uczniów biorących udział w mobilności było zaszczepiona, co pośród osób młodych nie jest popularne. Lider konsorcjum uznaje, że jest to duża wartość dodana do projektu, nie przewidziana we wniosku o dofinansowanie.

W grudniu 2021 Konsorcjum, na zakończenie projektu, przygotowało w swoich siedzibach uroczyste zakończenie projektu, na którym zostały wręczone Europassy i zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia uczniów w ramach wyjazdów do Hiszpanii i Włoch. Uczniowie obu szkół mieli możliwość zapoznać się z przygodami swoich kolegów z drugiej szkoły. Na wydarzenia zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele konsorcjów oraz uczniowie i rodzice. Oczywiście, spotkania odbyły się w reżimie sanitarnym. 

Poniżej przedstawiono ciekawe zdaniem konsorcjanta działania o charakterze upowszechniającym

Materiały w Internecie

https://www.youtube.com/watch?v=ml_EMbuS7iU

Film podsumowujący mobilności w Granadzie i Walencji przygotowany przez ZSP w Białej Rawskiej, pokazujący codzienne życie uczestników wyjazdów.

https://www.youtube.com/shorts/VqiFFW_iAa0

Inna produkcja uczestników mobilności z Białej Rawskiej -zamieszczona na YT shorts. 

https://fb.watch/dbjTvQmVLD/

Film nakręcony w ramach promocji ZSP nr  4 – jednym z motywów filmu jest udział w projektach mobilnościowych w ramach projektów Erasmus +.

Artykuły w Internecie:

https://epiotrkow.pl/news/Mobilni-Kompetentni-Wykwalifikowani-BIS%3Cpublic_gallery_body%3E%20%3Cbr%3E%20–praktyki-zagraniczne-uczniow-w-Granadzie-Walencji–i-Rimini,46100?fbclid=IwAR07wIenY0yY3xA1k1OtZMX4_FAMqJDL73evT-dHiiBxWjN-3eWUwxErkso

Artykuły epiotrkow.pl opowiadający o projekcie z odnośnikami do stron internetowych powiązanych z projektem. Artykuł umieszczony był również jako odnośnik na poczytnym funpage FB miasta Piotrków – epiotrkow.pl

Odnośnik do strony internetowej wraz z artykułem na Facebooku – największy i bardzo poczytny portal informacyjny w Tomaszowie Mazowieckim

Strona internetowa – organ prowadzący ZSP w Białej Rawskiej. 

https://www.powiatrawski.pl/3015,mobilni-kompetentni-wykwalifikowani-bis

 

Dziękujemy za bardzo liczne relacje facebook „day by day” z wyjazdów od uczestników wyjazdów. Ich wszystkich nie zliczymy i nie jesteśmy w stanie pokazać, lecz najbardziej wdzięczni jesteśmy za prezentacje i filmiki od uczniów 🙂 

 I wreszcie dziękujemy za zorganizowanie Erasmus days oraz konferencje podsumowującą wyjazdy połączoną z uroczystym przekazaniem certyfikatów, które to swoją obecnością tak licznie zaszczycili uczniowie oraz Dyrekcje Szkół! 

 

 

Na zakończenie garść twardych liczbowych statystyk…. potwierdzających pozytywne oddziaływanie projektu na jego uczestników, które cieszą równie mocno co zdjęcia ze słonecznych i pełnych uśmiechu wyjazdów! 🙂 

EWALUACJA SZKOLEŃ – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO – KULTURALNE – JEZYKOWE analiza ankiet 

EWALUACJA SZKOLEŃ – samoocena kompetencji językowych

EWALUACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Napisz do nas lub zadzwoń

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych

ul. Warszawska 10/14 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 508-443-500
email: fundacja_eis@interia.pl